ให้เข้าระบบ movewinbet ให้เรียบร้อย หลังจากนั้น กดไปที่เมนู ทางด้านบนขวา

เลื่อนลงไปด้านล่างที่ เมนู “ตั้งค่าบัญชี”

เลื่อนลงไปด้านล่างสุด จะพบกับที่ให้ป้อนรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล